Rider techniczny

Fotoplastikon składa się z dwóch elementów:

Pierwszy z nich to stanowiska dla ośmiu uczestników a drugi, znajdujący się obok, to stanowisko dla animatora.

Na miejsce dla uczestników wymagana jest powierzchnia 16 m² (okrąg o średnicy 4 m).

Stanowisko animatora powinno być oddalone co najmniej 1,5 m od jednej ze ścian fotoplastikonu. Fotoplastikon jest wyposażony w stołki dla widzów i odpowiednie stanowisko dla animatora.

Do zasilania fotoplastikonu wewnątrz pomieszczeń niezbędny jest dostęp do zasilania 230V 16A.

W razie potrzeby na pokazy plenerowe (lub wewnątrz pomieszczeń) jesteśmy niezależni od źródła zasilania, oraz w pełni mobilni.

Montaż/demontaż Fotoplastikonu trwa ok. 40 minut.

Fotoplastikon